Tuesday, December 25, 2012

Trống Đồng

Trống đồng Đông Sơn là tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt, là biểu tượng cho nền văn minh, văn hóa Việt Nam, là kết nối xưa và nay của đất nước Việt Nam.
Những hoa văn trên trống đồng đều có ý nghĩa giá trị lớn lao:
+ Hoa văn hình sao ở tâm: là tính ngưỡng thờ thần mặt trời;
+ Hình ảnh người, chim: thể hiện tính phong phú, hòa quyện giữa con người với thiên nhiên;
+ Hình ảnh cánh chim lạc: luôn nhớ về cội nguồn dân tộc.No comments:

Post a Comment